XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D

Kết quả kỳ #410 ngày 21/01/2022
G.1 155 333
G.2 345 894 498 332
G.3 436 699 815 085 702 197
KK 437 596 190 361 844 986 645 581

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự


Quảng cáo


Kết quả kỳ #409 ngày 19/01/2022
G.1 065 845
G.2 829 395 735 171
G.3 664 325 334 189 143 350
KK 334 462 197 194 329 614 087 750

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #408 ngày 17/01/2022
G.1 715 847
G.2 939 346 234 192
G.3 957 613 470 113 654 090
KK 906 736 913 689 097 181 255 113

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #407 ngày 14/01/2022
G.1 697 921
G.2 199 565 310 799
G.3 167 027 100 828 452 754
KK 494 701 016 741 250 277 976 891

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #406 ngày 12/01/2022
G.1 521 367
G.2 290 162 349 347
G.3 336 179 597 220 230 887
KK 488 707 908 471 284 495 786 488

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #405 ngày 10/01/2022
G.1 440 016
G.2 147 829 761 338
G.3 661 072 217 864 071 727
KK 279 205 720 322 908 874 308 643

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #404 ngày 07/01/2022
G.1 184 806
G.2 550 919 582 043
G.3 731 651 884 633 425 449
KK 133 694 599 540 485 037 621 897

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #403 ngày 05/01/2022
G.1 071 737
G.2 060 322 575 468
G.3 664 563 271 728 336 289
KK 242 997 880 429 720 790 734 096

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #402 ngày 03/01/2022
G.1 400 871
G.2 972 662 716 103
G.3 785 770 403 779 697 746
KK 141 385 897 100 895 155 680 783

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #401 ngày 31/12/2021
G.1 220 639
G.2 721 585 505 012
G.3 142 573 038 878 811 917
KK 683 173 036 416 376 291 364 424

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #400 ngày 29/12/2021
G.1 372 218
G.2 927 339 675 129
G.3 895 721 462 181 315 070
KK 552 242 117 357 956 569 358 236

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #399 ngày 27/12/2021
G.1 290 165
G.2 471 057 422 663
G.3 220 459 274 581 134 123
KK 707 349 768 785 224 976 469 502

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #398 ngày 24/12/2021
G.1 086 550
G.2 963 165 833 540
G.3 523 433 981 434 643 413
KK 899 105 894 386 459 130 722 984

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #397 ngày 22/12/2021
G.1 094 621
G.2 687 617 532 923
G.3 953 168 522 990 974 223
KK 459 197 601 851 599 433 880 016

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )